zondag 22 december 2013

As

Ruim een jaar geleden, aan het begin van de lente, is moeder overleden.
Haar dood bezorgde haar nabestaanden eerder gevoelens van opluchting dan verdriet.
We hebben jarenlang aan het idee kunnen wennen dat mama er ooit niet meer zou zijn.
Ze was al jaren aan het dementeren en bracht haar laatste levensjaren in verzorgingstehuizen door.
In het begin was ze daar een soort van vrolijke kleuter die de wereld om zich heen nog niet begrijpt.
Daarna een peuter die de inhoud van de borden met voedsel die voor haar op tafel werden gezet uitvoerig op smaak testte.
Uiteindelijk was er van de mooie sterke vrouw die twee kinderen had gebaard, aan haar borsten had gekoesterd en had opgevoed nog maar weinig over.
Een zuigeling die moest worden gevoerd en totaal was vergeten dat ze ooit grootmoeder is geworden.

Uit de tijd

Moeder was nauwelijks meer
Haar dagen vrijwel verstreken
Slechts een kwestie van tijd
Voordat bijna niet meer zijn
Niet meer is zal zijn geworden

Moeder zal weldra sterven
De jaren bijna aangebroken
Alleen blijvend in de tijd
Dat ik volledig wees zal zijn
Niet langer zoon meer te wezen

Moeder is niet meer
Haar tijdloos lijden is ten einde
Het zal wel pozen duren
Aleer 't besef dat zij is geweest
Bij haar nabestaanden zal beklijven

Vorig jaar aan het begin van de lente is moeder gecremeerd.
Het was een eenvoudige ceremonie, zonder muziek en koffie met cake, waarbij alleen mijn zus en ik aanwezig waren.

Op een hete dag aan het begin van de zomer heb ik de as van mijn moeder opgehaald.
Daarna heeft de urn nog bijna een jaar onaangeraakt bij mij thuis gestaan.

Vandaag zou mijn moeder 85 jaar zijn geworden.
Ik stond er nauwelijks bij stil tot het moment aan het eind van de ochtend dat zuslief met het idee kwam om haar as diezelfde dag nog uit te gaan strooien.
Ze had voor deze gelegenheid al een tekst geschreven.
Drie kantjes vol zelfverwijt en verontschuldigingen voor woorden die zij een kwart eeuw geleden als puber tegen moeder had gezegd.

Het was een mooie warme dag aan het begin van de lente.
Oorspronkelijk waren er nog plannen voor de eerste barbecue van het jaar geweest.
In plaats daarvan stond ik samen met mijn zus in de tuin de as van onze moeder te verstrooien.

Later die dag schoot mij de song 'Turn turn turn' te binnen.
Het origineel is van Pete Seeger maar is beter bekend in de uitvoering van the Byrds.
Johnny Cash en Judy Collins -Turn turn turn

To everything - turn, turn, turn
There is a season - turn, turn, turn
And a time for every purpose under heaven

A time to be born, a time to die
A time to plant, a time to reap
A time to kill, a time to heal
A time to laugh, a time to weep

To everything - turn, turn, turn
There is a season - turn, turn, turn
And a time for every purpose under heaven

A time to build up, a time to break down
A time to dance, a time to mourn
A time to cast away stones
A time to gather stones together

To everything - turn, turn, turn
There is a season - turn, turn, turn
And a time for every purpose under heaven

A time of war, a time of peace
A time of love, a time of hate
A time you may embrace
A time to refrain from embracing

To everything - turn, turn, turn
There is a season - turn, turn, turn
And a time for every purpose under heaven

A time to gain, a time to lose
A time to rend, a time to sew
A time to love, a time to hate
A time of peace, I swear it's not too late!

De song is gebaseerd op passages uit het oude oudtestamentische Bijbelboek Prediker.
In deze tekst komt ook de uitdrukking 'ijdelheid der ijdelheden' voor.
Met 'ijdel' wordt in deze context 'ijl' bedoeld, het komt van het Hebreeuwse woord 'hevel' dat letterlijk 'damp' of 'wind' betekent en op de vluchtigheid van de wereld slaat.
Het wordt in de oorspronkelijke tekst gebruikt om aan te duiden dat de wereld onzinnig in elkaar steekt.
De wijsheid slaagt er niet in om de wereld inzichtelijk te maken en hoe meer inzicht een mens nastreeft, hoe meer hij ervan overtuigd raakt dat de wereld absurd is.
Je vraagt je soms af waar alles goed voor is, maar weet tegelijkertijd ook dat bepaalde ervaringen wel zinvol kunnen zijn.
In liefde, werk en intellect kan de mens voldoening vinden, zodat zijn bestaan niet volledig zinloos is geweest.

Wat er geweest is, dat zal er weer zijn
Wat er plaatsvindt, dat zal weer plaatsvinden
Er is niets nieuws onder de zon

Prediker 1:9 Geen opmerkingen:

Een reactie posten