maandag 27 januari 2014

Herfstval hoofdstuk 2 1/2

-2 ½-

Murk heeft al een paar weken niet geschreven.
Zijn trouwe lezerskring, vrienden en andere mensen die hij ooit stukken van zijn roman heeft gestuurd, begint te morren. Hij krijgt elke dag mailtjes met de vraag waar het volgende hoofdstuk blijft, of hij soms is gestopt met schrijven en weer meer is gaan drinken.
Maike, de vrouw van Rob, een enthousiaste lezer, schrijft vertwijfelt: ''Je hebt toch geen writersblock?''
Zij protesteerde al eerder, toen er in een van de hoofdstukken geen rol voor ma Hemelsoet was weggelegd.
Murk begrijpt hoe Sir Arthur Conan Doyle zich moet hebben gevoeld, toen hij Sherlock Holmes liet sterven en de toorn van duizenden lezers over zich heen kreeg.
Hij belooft beterschap. Binnenkort zal hij bijna een heel hoofdstuk aan moeder gaan wijden.
Maike is hoofd inkoop van een keten van boekwinkels in de noordelijke provincies. Ze hoopt nog steeds dat de roman van Murk binnenkort in gedrukte vorm zal verschijnen en dan in het begin van het cadeauseizoen in de schappen kan liggen.

Murk is ook al een tijd niet in het centrum van Louloenen geweest.
Zijn vrienden op het bankje voor de Vondelkerk vragen zich al een tijdje af of hij is gestopt met drinken of het te druk heeft met schrijven.
De werkelijkheid is prozaïscher. Murk is al twee weken niet in staat om te schrijven of met maten te drinken. Ten gevolge van ziekte en werkzaamheden aan de ark.
En dan zijn er nog een paar andere beslommeringen die beslag op zijn tijd leggen. Zo is er een oproep van de Dienst Werken en Uitkeringen. De DWU stelt hem voor de keus een dom baantje te nemen, waardoor hij geen tijd meer zal hebben zijn leven van socialiseren, drinken en schrijven, fulltime te leiden. Of anders voltijds voor zijn moeder te gaan zorgen en dan thuis te gaan schrijven.

Murk en Jacqueline gaan een laptop kopen. Zo kan hij ook thuis aan zijn boek werken.

Ma Hemelsoet is haar zoon, en de rest van de wereld, ook een beetje kwijt. Die avond vraagt moeder Murk of hij er nu eigenlijk wel of niet is. Murk is van mening dat deze opmerking niet onderdoet voor een van de uitspraken van de bekende Gedogiaanse filosoof Johan Cruijff, of anders toch wel een heel erg vrije vertaling van Shakespeare's 'to be or not to be' moet zijn.

Alvorens Murk gaat slapen, besluit hij deze dag nog als nieuw hoofdstuk in zijn roman te intermezzo-en. Hij mailt het naar zijn lezers, met de opmerking dat het helaas een heel erg kort hoofdstuk is geworden en het hem ongelooflijk spijt dat iedereen wel erg lang op een nieuw teken van zijn literaire leven heeft moeten wachten. ''Helaas, het is niet anders. Weet dat ik er ook zeer onder heb geleden. Had de griep. Schrijven in tijden van koortswanen, hoestbuien en slijm opgeven is erg lastig. Was ook erg druk met toezicht houden op dringend noodzakelijke werkzaamheden aan de aanlegsteiger van de woonark en werd daarboven ook nog eens belaagd met bureaucratische aanzeggingen van ambtenaren van de plaatselijke sociale dienst.''


 
Geen opmerkingen:

Een reactie posten