zaterdag 24 juni 2017

Lentebal hoofdstuk 22

-22- 


Na het dagelijkse sjabloon van douche, ontbijt, checken van de mailbox en veel koffie te hebben afgewerkt, begeeft Murk zich naar Mondien voor zijn laatste werkdag bij SSS van deze week.
Het wordt een lange, volle dag. De dag van de personeelsvergadering. Er moet eerst gewoon gewerkt worden en aan het eind van de dag zal dan nog het bedrijfsetentje volgen.
Murk heeft het grootste deel van de ochtend het rijk alleen. Charla heeft een aantal therapieklanten en Hannah komt iets later.
Charla heeft onlangs bedacht dat ze toch liever een andere dvd-cursus vertaald wil hebben om er haar eigen bewerking van te maken. Daar mag Murk vandaag mee beginnen.
De opzet van deze therapie doet qua banaliteit nauwelijks onder voor de dvd die Murk eerder onder handen heeft genomen.
Ditmaal staan er twee counselors in een theaterachtige setting op een podium achter een katheder met een groot gebroken hart als achtergrond. Alvorens de therapeuten het publiek gaan toespreken, bejubelt een galmzalvende voice-over hun kwaliteiten in tenenkrommende oneliners.
Er wordt gewag gemaakt van het feit dat de mannelijke counselor directeur van een centrum voor toegepaste wetenschappen en een wereldwijd vermaarde schrijver is, die daarnaast nog tijd heeft kunnen vinden therapie en lezingen te geven.
''Zijn sensationele, nieuwe aanpak van het bouwen aan relaties heeft zijn populariteit naar ongekende hoogten gestuwd. Zijn vermogen praktische informatie rond een kern van humor en zorgzaamheid te weven, weerspiegelt een algemene mix van beroepsmatig inzicht inzake persoonlijk herstel.''
De vrouw blijkt ook al mondiaal zeer beroemd te zijn om haar voordrachten en zich tevens als coach en schrijfster te manifesteren.
''Van haar internationale bestseller zijn inmiddels meer dan een miljoen exemplaren verkocht. Haar films en boeken over kinderen, die in gezinnen van alcoholisten opgroeiden, worden wereldwijd bij behandelprogramma's voor gezinstherapie gebruikt. Zij brengt haar verhaal met een warme en inlevende stijl voor het voetlicht. Dit stelde haar in staat om de duizenden, die haar hebben horen spreken over de onderwerpen intimiteit en relaties, voor zich in te nemen.''
Murk haalt zijn schouders op. Het feit dat hij nog nooit van deze heer en dame, die wel ongeveer de reïncarnaties van de zoon van god en zijn aardse moeder zouden moeten zijn, heeft gehoord, zegt natuurlijk helemaal niets.
De voice-over meldt ook nog even dat de presentatie, die nu op het punt staat zijn aanvang te nemen, over verslavende relaties en relatiestijlen gaat. Maar dan komen de counselors toch echt zelf aan het woord.

Murk begint aan de vertaling.

Counselor man:
''Volgens oude (noot Murk: de Griekse) overleveringen werd de menselijke soort geschapen zonder dat er sprake was van verschillende seksen.
Men voelde zich geheel en compleet en leefde in een stadium van vervulling waarin ze meer dan genoeg hadden aan zichzelf.
Op een dag maakten de mensen - zoals ze wel vaker doen - de goden kwaad. Als straf werden ze in tweeën gespleten. De ene helft werd man en de andere vrouw en zij werden gedoemd tot in eeuwigheid op zoek te gaan naar hun andere helft om aldus weer tot een geheel herenigd te worden.
Sinds die tijd hebben mannen en vrouwen geprobeerd zich geheel en compleet te voelen door zich met een ander persoon te herenigen.''

Murk beklaagt zich over het feit dat hij dit soort gelul moet vertalen. En dan nog wel onbetaald.
Hij zucht en gaat dapper verder met het volgende stuk.

De counselor zet uiteen hoe mannen en vrouwen in de loop der tijd pogingen hebben gedaan om weer een te worden.

 1. De dwangmatige relatie. Door te proberen zich met geweld met een ander samen te voegen.
 2. De vermijdende relatie. Door de hoop dat het mogelijk zou zijn close met een ander te kunnen zijn en compleet te worden op te geven.
 3. De gezonde relatie. Door nabijheid met elkaar te delen in een sfeer van wederzijds respect en vertrouwen.

Murk heeft heel veel zin zich nog verder in deze materie te verdiepen, maar dan arriveert Hannah op kantoor.
Hij ziet haar graag en neemt uitgebreid de tijd om haar te begroeten en even bij te praten.
Ze vertelt hem dat de reis, die zij en Charla een paar dagen eerder naar Noord-Gedogia heeft gemaakt teneinde de stagemarkt van een hogeschool te bezoeken, niet helemaal volgens plan is verlopen.
''We waren een week te vroeg en toen hebben we maar vast een aantal folders neergelegd.''
Murk herinnert zich dat hij een week eerder is geïnformeerd over de aanstaande odyssee met als doel enkele capabele stagiaires te recruteren.
Hij heeft destijds nog half schertsend gevraagd of hij wellicht ook mee zou mogen om inspraak bij de keuze te hebben.
Hannah vroeg plagerig wat zijn type dan wel was. Charla dacht dat ze dat wel wist.
Ze bleek er hierbij gemakshalve maar vanuit te zijn gegaan dat de afbeelding, die hij op het bureaublad van zijn laptop had geplaatst, zijn smaak weerspiegelde.
Het was Murk niet gelukt de vrouwen ervan te overtuigen dat hij de kopie van de cover van het dubbeldikke kerstnummer van het Amerikaanse blad Rolling Stone eigenlijk meer voor de aanwezigheid van Beavis and Butthead had gekozen dan om de volumineuze vormen van mevrouw Pamela Anderson, op wier schoot de cartoonhelden bij deze gelegenheid zitting hadden genomen.
Hij neemt Charla haar vooringenomenheid niet kwalijk. Zij is ongetwijfeld enigszins beroepsgedeformeerd doordat ze in haar werk veel met seksverslaafden werkt en daarom denkt dat hij dan ook wel een liefhebber van grote borsten zal zijn.
Uiteindelijk mocht Murk toch niet mee. Maar Hannah en Charla hadden hem beloofd in ieder geval in zijn geest voor een leuke, vrouwelijke stagiaire te kiezen. Hij had zich mokkend bij de omstandigheid neergelegd dat hij niet bij deze vleeskeuring aanwezig mocht zijn.
Hannah vertelt dat er naar aanleiding van het achterlaten van het foldermateriaal een aantal reacties per mail zijn binnengekomen en dat de vrouw die de eerste keus is dadelijk langs zal komen.
Murk gaat in afwachting van de verse, tijdelijke kracht maar weer verder met vertalen.

De tijd om te gaan lunchen, breekt aan. Charla voegt zich weer bij het gezelschap. 
De nieuwe stagiaire dient zich aan. Ze wordt gewikt en gewogen en niet te licht bevonden.
Aan het begin van de middag vertrekken Charla en Hannah voor een gratis schoonheidsbehandeling, die hen is aangeboden nadat zij een enquête op internet hebben ingevuld.
Na een paar uur keren ze terug met de analyses van hun huidtypes en enkele onder slechte lichtomstandigheden gemaakte afbeeldingen, die zouden moeten aantonen dat het heel erg mis is met de conditie van de buitenste lagen van hun epidermis.
Hannah meldt dat een medewerkster van het centrum heeft geconstateerd dat haar huid om vocht schreeuwt en ze daarom snel een nieuwe afspraak wil gaan maken.
Murk schudt meewarig zijn hoofd. Volgens hem is er helemaal niets mis met het frisse, blozende uiterlijk van zijn collega. Hij denkt dat de bedoeling van de gratis expertise toch vooral een kwestie zal zijn van geld willen verdienen aan volgende behandelingen.
Als je over iets waar eigenlijk niets aan mankeert maar luid genoeg roept dat het toch wel voor betering vatbaar is, gaan mensen erover nadenken, worden onzeker en ontevreden. Zo creëer je vanzelf een vraag. Als je een aannemer vraagt wat er allemaal aan je huis moet gebeuren, krijg je ook een offerte waardoor je de indruk krijgt dat je in een bouwval woont. Daarom neemt het aantal mensen met een cosmetische verslaving ook zo sterk toe. Veel mensen hebben de nijging om als ze iets aan zichzelf hebben laten corrigeren daar eerst tevreden over te zijn, maar vervolgens zien ze dan weer een ander onderdeel van hun lichaam waar dringend iets aan moet worden gedaan.
En voor je het weet, kom je dan ook nog eens bij een therapeutisch centrum terecht waar ze de diagnose stellen dat je echt een groot, psychisch probleem hebt en je verzekeren dat je daarvoor een aantal gesprekken met een counselor nodig hebt.
Murk denkt terug aan de uitzending van Zomergasten met Linda de Mol van een paar jaar geleden.
Er werd een stuk van de documentaire Beperkt Houdbaar van Sunny Bergman getoond.
Bergman zette hierin scherpe kanttekeningen bij de maakbaarheid van het menselijk lichaam en het huidige schoonheidsideaal, waardoor plastische chirurgie steeds normaler wordt.
De documentairemaakster was zo dapper zichzelf door een Amerikaanse plastische chirurg te laten beoordelen.
Dat leverde een stuitend stukje film op. Ze hing met haar benen in de beugels, terwijl de man uitvoerig de tijd nam om alle facetten van haar genitaliën te bekijken en daarna de opmerking maakte dat er wel een heleboel aan moest gebeuren.
Er is geen man of vrouw die zich op zo'n manier wil laten behandelen en de reactie van Linda op deze botheid was dan ook uit het hart gegrepen.
''Deze man wens je wel een mislukte penisverlenging toe. Wat een verschrikkelijke man!''
Murk kijkt even naar Charla en vraagt zich af of zij ook iets aan haar lichaam heeft laten veranderen en gaat weer verder met vertalen.
De vrouwelijke therapeute kondigt aan dat ze aan de hand van een schema dat achter haar in beeld verschijnt, gaat verkennen waarin de drie relatiestijlen zich van elkaar onderscheiden. 
 
''In dwangmatige relaties gaan beide partners intens met elkaar om zonder echt iets te delen. Vermijdende relaties zijn het tegenovergestelde. Beide partners proberen pijn te vermijden. Het enige wat zij gemeenschappelijk hebben, is de geriefelijkheid van een vrijblijvende relatie. Ze willen met elkaar omgaan met een minimale hoeveelheid aan betrokkenheid, verwachtingen of pijn.
Gezonde relaties bewegen zich daartussenin. Beide partners zoeken wederzijds respect en geluk in een normaal relatieverband dat zijn ups en downs heeft. Gezonde relaties zullen intense momenten en rustige momenten kennen, momenten van nabijheid en momenten van verwijdering. Ze zijn gegrondvest op gedeelde interesses en ervaringen, ze zijn gebaseerd op veiligheid en vertrouwen.'' 
 
Daarna mag de man vertellen op welke belangrijke punten de drie soorten relaties dan wel allemaal van elkaar verschillen. Dit wordt op de achtergrond geprojecteerd.

Relationship characteristics Relatie karakteristieken

 1. Expectations Verwachtingen
 2. Gratification Voldoening
 3. Communication Communicatie
 4. Influences Beïnvloeding
 5. Trust Vertrouwen
 6. Boundaries Grenzen
 7. Sociability Sociaal omgaan met elkaar
 8. Consequenses Gevolgen

''In elk type relatie zijn de verwachtingen die de partners van elkaar hebben verschillend. Dat geldt ook voor de voldoening of vervulling die zij verwachten als ze samen zijn.
Er zijn ook verschillen in de manier waarop de partners met elkaar communiceren, hoe ze proberen elkaar te beïnvloeden en onder druk zetten.
De soorten van vertrouwen die partners ten opzichte van elkaar voelen en de grenzen, die ze naar elkaar aangeven en onderhouden, zijn ook verschillend.
De sociability beschrijft de bereidwilligheid van de paren om een actief sociaal netwerk te ontwikkelen en te onderhouden, dat is ook een verschil.
En uiteindelijk leveren de drie verschillende relatiestijlen ook verschillende soorten gevolgen op.''

De vrouwelijke counselor neemt opnieuw het woord. Zij kondigt aan dat ze de aanwezigen in de zaal wil gaan helpen elk van deze acht gebieden te begrijpen. Hoe die dan wel in samenhang met de drie stijlen werken.
Ze deelt mee dat er heel wat te begrijpen is en kondigt aan dat ze daarom gebruik gaat maken van een relation-scoreboard om de eigenschappen van elke stijl te bekijken en te zien of ze gelijkluidend of verschillend zijn.
Op het moment dat daar een achtergrondprojectie van verschijnt en het eerste gebied dat over Verwachtingen handelt, zal worden uitgelegd, gaat de deurbel.
Hannah, Charla en Murk kijken elkaar aan. Er zijn vanmiddag geen sessies gepland in verband met de vergadering.
De bel blijkt in werking te zijn gesteld door een nieuwe therapeute die aan het overleg zal deelnemen en iets te ruim op tijd is gekomen.
Fortunata Merkens geeft The Journey, De Helende Reis. Ze heeft een stapeltje brochures meegenomen waarin deze vorm van therapie uiteen wordt gezet.
Murk pakt er een aan en begint te lezen.

Fortunata Merkens begeleidt u bij de Helende Reis.
De 'Helende Reis': een door Brandon Bays ontwikkelde methode om de gedurende ons leven ontwikkelde gedragspatronen, die blokkades hebben gevormd en waardoor fysieke en emotionele klachten zijn ontstaan, te helen.
Zij heeft deze manier ontdekt toen er zich een tumor bij haar openbaarde en zij hiervan wist te herstellen.
Bij de methode wordt contact gemaakt met het celgeheugen, waarbij de daar aanwezige geblokkeerde receptoren, die tijdens de celdeling worden doorgegeven, worden gerepareerd.
Dit leidt uiteindelijk tot een algeheel herstel van lichaam en geest.

Murk legt het pamfletje terug op tafel. Waarschijnlijk heeft in zijn gezichtsexpressie toch iets van scepsis doorgeschemerd, want Fortunata haast zich om een verhaal te vertellen waaruit moet blijken dat de therapie toch heel zinvol is.
''Er was vorig weekend een speciale dag waar iedereen kennis kon maken met diverse soorten therapie. Daar heb ik een Helende Reis speciaal voor kinderen gegeven.
Een zevenjarig meisje ging daar bijzonder goed in mee. Ze was in het begin erg angstig. Nadat haar oma was overleden, had zij nachtmerries. Omdat ze bang was dat haar papa nu ook snel zou sterven.''
Ik vertelde haar dat ze in gedachten een lange reis met een groot vliegtuig naar een heel ver land zou gaan maken en daar dan haar angst achter moest laten.
Ze had me al verklapt dat ze een poes had en daar erg van hield en ik zei dat die poes haar beschermer zou zijn en zou voorkomen dat de angsten terug zouden komen door alle narigheden weg te likken.
Dat vond ze een erg goed idee en ze was erg opgelucht.''
Murk begaat de fout om de opmerking te maken dat als die poes dan onverhoopt zou komen te overlijden het meisje dan toch opnieuw in zak en as zou zitten.
Hannah en Charla roepen dat hij nu wel heel erg negatief is en hij toch niet altijd zo cynisch moet zijn.
Murk verdedigt zich met de opmerking dat zo'n kind toch ook al gerustgesteld zou zijn als haar vader haar op liefdevolle wijze zou hebben verzekerd dat hij echt niet dood zou gaan.
Fortunata vertelt dat de vader en de schooljuf dat al een half jaar hadden geprobeerd, maar dat het kind toch nog erg angstig bleef.
Murk merkt op dat het kind dan wellicht beter naar een psychiater kan worden doorverwezen, maar Fortunata vindt dat niet zo'n goed idee.
''Die praat ook maar een beetje met haar en schrijft dan waarschijnlijk wat pillen voor. Het is maar de vraag of die wel helpen.
Het meisje was na een behandeling van veertig minuten weer dolgelukkig en heel erg tevreden met de toezegging dat ze mij natuurlijk altijd nog eens zou kunnen bellen voor een vervolgafspraak.
Ze had eerst een portret van haar zieke papa in een ziekenhuis getekend en aan het eind van de sessie maakte ze een hele vrolijke tekening en zei ze dat ze me niet meer nodig had.''
Murk geeft het op. Als het maar helpt, is het goed. Zo'n psych kost ook veel tijd en geld.
''Ja, en dan kan je bij elke behandeling misschien ook nog een jong poesje cadeau geven.''
Fortunata lacht en merkt op dat ze toevallig net een nestje kittens heeft.

Charla en Hanna worstelen met een spreadsheet. Ze komen er niet helemaal uit. Murk wordt te hulp geroepen.
Murk heeft op de MEAO wel informatica gehad, maar die kennis is een beetje weggezakt.
Gelukkig arriveert Laura op dat moment en kan die haar bijna volledige Europese computer-rijbewijs in praktijk brengen.
Daarna mag ze haar vakmanschap als hoofd technische dienst ten toon spreiden. Er is een loszittende stekker van een bij de printer aan te sluiten lamp.
Murk merkt op dat er in ieder geval genoeg waxinelichtjes in het pand aanwezig zijn, mochten de stoppen doorslaan.
Hij bevraagt Laura over de mogelijkheden van bijscholing via Phoenix-detachering. Zij heeft daar immers ook gebruik van gemaakt. Dat blijkt pas na het halfjaargesprek aan de orde te komen.
Het maakt hem ook niet zoveel uit. Hij heeft het te druk met zijn roman en doet bij SSS toch al genoeg ervaringen op.

De rest van de deelnemers aan de personeelsbijeenkomst druppelen een voor een binnen. De stoelen worden in een kring geplaatst.
Murk heeft vandaag een shirt uit de kast getrokken waarop een rood beeldmerk staat dat veel lijkt op dat van een bekende, Amerikaanse reep, die uit karamel omhuld met melkchocolade bestaat. De eerste letter van de merknaam is vervangen door een D en een W.
Abel werpt een blik op het kledingstuk en vraagt Murk of hij inderdaad zo dwars is.
Murk geeft toe dat hij altijd erg kritisch en sceptisch is en vaak de nijging heeft om bij discussies een tegengestelde mening te gaan verkondigen.
''Maar daardoor heb je dan tenminste de keus uit meerdere standpunten om uiteindelijk de beste optie te kiezen.''
Abel vraagt of dat nooit problemen oplevert in de sociale omgang.
''En wat vind je vriendin daarvan?''
Murk openbaart dat hij op dit moment geen vaste relatie heeft.
De vergadering begint. Charla vraagt Laura of zij de notulen wil maken en legt uit wat het doel van de bijeenkomst is.
''We zijn weer een flink stuk gegroeid en nu met veel meer mensen. Naast Hannah werken er sinds een tijdje twee nieuwe medewerkers op kantoor, Murk en Laura. En we hebben ook een nieuwe therapeute, Fortunata. Om de boel hanteerbaar te houden, wil ik regelmatig met iedereen overleggen. Omdat we anders langs elkaar heen werken.''
Fortunata mag zichzelf introduceren. Ze verklaart dat ze enige jaren als fysiotherapeute heeft gewerkt, daarna psychosomatische fysiotherapie is gaan studeren om meer inzicht te krijgen in de relatie tussen lichaam en geest en daarnaast in de marketing heeft gewerkt.
Laura en Murk mogen ook iets over zichzelf vertellen en dan snijdt Charla het volgende agendapunt aan.
Ze verklaart dat ze privé en zakelijk gescheiden wil houden. Dat er dan wel gewerkt wordt in een pand dat ook als woonhuis dienst doet, maar dat alles er wel een beetje professioneel moet blijven uitzien.
''Het staat niet netjes voor cliënten als jullie je jassen en tassen niet netjes aan de kapstok hangen, maar zomaar op de grond gooien. Het moet hier geen puinhoop worden!''
Abel belooft dat hij hier in het vervolg rekening mee zal houden.
Er worden nog wat algemene zaken besproken. Aangaande een telefoonlijst die iedereen binnenkort zal krijgen om contact met elkaar te kunnen onderhouden. Het opgeven van vakantiedagen betreffend. Dat iedereen zijn of haar koffie- en theekopje na gebruik in de afwasmachine moet doen en de laatste aanwezige toch vooral niet moet vergeten de kaarsjes aan het eind van de dag uit te blazen.
Daarna komen er agendapunten aan de beurt die voor Murk iets minder relevant zijn, omdat het meer over zaken gaat die alleen de therapeuten aangaan.
De cliëntverslagen die de therapeuten moeten maken. Het op tijd indienen van rekeningen voor de gegeven sessies. Het met elkaar kortsluiten wie wanneer therapie geeft. En een voorstel voor een schema voor intervisie, een apart overleg onder therapeuten om de diverse behandelingen van cliënten op elkaar af te stemmen, gaan een beetje langs hem heen.
Hij leunt achterover, gaapt en sluit zijn ogen voor een moment.
Het geluid van zijn mobiel verstoort zijn mijmeringen.
Murk vloekt en krijgt een rood hoofd. Hij wordt zelden of nooit gebeld en normaal gesproken zet hij zijn telefoon altijd uit als hij een theater of bioscoop bezoekt of een belangrijk gesprek heeft, maar om de een of andere reden is hij dat bij deze gelegenheid even vergeten.
Hij werpt een korte blik op het venstertje van de gsm. Het nummer is geen reeds eerder opgeslagen nummer en hij schakelt het kreng snel uit.
Charla ontvouwt haar plannen voor de toekomst. Zij wil nieuwe folders laten drukken. Binnenkort nog wat interviews aan kranten en tijdschriften geven. In meer televisieprogramma's optreden. In eigen beheer een therapeutische dvd op de markt brengen. Ze denkt erover het huis naast het hare, dat al jaren leeg staat, te gaan huren en daar een safehouse van te maken om cliënten tijdelijk onderdak te kunnen verlenen.
Ze heeft ook lijstjes opgesteld met de verantwoordelijkheden van de medewerkers die op kantoor werken.
''Degenen die op kantoor zijn, beantwoorden de dagelijkse mail en telefoontjes, inclusief het afluisteren van de voicemail. Laura doet de boekhouding en is hoofd technische dienst. Hannah de betalingen, incasso's en de Hyves pagina. En Murk houdt zich bezig met de vertaling van een Amerikaanse dvd waar ik mijn eigen versie van wil maken, behandelt mails en brieven waar een uitgebreider antwoord op moet worden gegeven, doet de persberichten en nieuwsbrieven en maakt wekelijkse back-ups van de laptops.''
Er wordt een rondvraag gehouden.
Josje wil ''nou eigenlijk toch wel eens eindelijk heel erg graag weten wat het wachtwoord van de e-mail van SSS is en daarbij dan ook nog graag een uitleg.'' Ze wil de agenda met de afspraken met cliënten, die daarin staat, ook op andere plekken kunnen bekijken.
Hannah legt uit hoe Gmail werkt en Josje zegt dat ze het later thuis wel zal gaan uitproberen.
Abel wil een kopie van het Standaard Behandel Plan. Hannah belooft hem dat te zullen sturen.
Jade heeft geen vragen, omdat zij ''toch nog maar drie keer therapie via SSS zal gaan geven'' en binnenkort ''alleen voor zichzelf'' gaat werken.
Fortunata zegt dat ze ''nu voor het eerst in de verslavingszorg werkzaam is'', maar ''zich toch al heel erg thuisvoelt bij SSS.''
Laura en Murk verklaren dat ze eigenlijk nog niets kunnen bijdragen aan de rondvraag, omdat ze nog maar kort bij SSS werken.
Hannah vertelt dat ze ''het echt heel erg leuk vindt dat er in korte tijd zo veel mensen zijn bijgekomen en ''dat het zo goed tussen iedereen klikt.''
Charla heeft alles wat ze had willen meedelen al gezegd, heeft honger en sluit de vergadering.
Iedereen staat op om naar het restaurant te vertrekken. Tot Murks opluchting blijken de plannen veranderd. Er is toch maar voor restaurant De Ondeugd in de Jacob Israël de Haanstraat, in plaats van de Lotus Eater gekozen.
De naam zegt hem niets. Voor zover hij zich kan heugen, is hij daar nog nooit geweest. Hij bedenkt dat, als hij ooit slechte spijsverteringservaringen met de keuken van deze eetgelegenheid zou hebben gehad, het zich toch nog wel zou hebben herinnerd.
Niet iedereen heeft een auto tot zijn of haar beschikking. Er worden haastig afspraken gemaakt wie met wie naar het centrum van Louloenen mee kan meerijden.
Hannah wil eerst nog even snel langs haar appartement rijden. Ze heeft de hele dag al verkondigd ''dat ze niet in hetzelfde kloffie dat ze de hele dag al aanheeft in het restaurant wil verschijnen'' en gaat het plan om zich te gaan verkleden nu ten uitvoer brengen.
Murk kiest voor de auto van Fortunata om, in het geval dat zij onverhoopt de wagens van de collega's die wel min of meer de weg in Groot-Louloenen kennen uit zicht mocht verliezen, de weg te kunnen wijzen.
Bovendien wil hij de gelegenheid te baat nemen haar over zijn roman te informeren en de plannen die hij heeft om Seizoensgebonden op een later tijdstip te gaan promoten ook eens aan iemand die in de marketing werkzaam is geweest te kunnen toetsen.
Iedereen slaagt er in de weg naar het centrum te vinden en een parkeerplaats in de buurt van De Ondeugd te bemachtigen.
Het is Murk nog niet gelukt Fortunata onderweg alles te vertellen over de literaire reis, die hij heeft gemaakt nadat hij zichzelf aan zijn eigen haren uit het moeras der verslaving heeft getrokken.
De rest van het gezelschap voegt zich een voor een bij hen. Murk besluit even te checken wie er zich een uur eerder telefonisch met hem in verbinding heeft proberen te stellen.
Terugbellen naar de laatste gemiste oproep lost niets op. Hij krijgt een computerstem te horen die meldt dat hij met een voicemail van iemand is verbonden. Hij spreekt een boodschap in die met een beetje goede wil door elke willekeurige belangstellende als enigszins wellevend beschouwd zou kunnen worden.
''Hallo, u spreekt met Murk. U heeft me gebeld en ik weet eigenlijk niet precies wie u bent, maar ik heb dus in ieder geval gepoogd contact met u op te nemen en probeer het later nog wel een keer.''
In De Ondeugd aangekomen wordt de groep door een serveerster naar de gereserveerde tafel geleid. Het duurt een tijdje voordat iedereen zijn plaats weet. Dat geeft alle aanwezigen ruim de tijd zich aan de andere genodigden, een vriendin van Charla en de ontwerpers van de website van SSS, voor te stellen.
De serveerster komt langs met de menukaarten.
Als daarna de wijnkaart wordt doorgegeven en Murk net de keuze voor de cuvée wil gaan maken, blijkt dat Charla de sommelier reeds opdracht heeft gegeven iedereen steeds ruimschoots van rood en wit te blijven voorzien.
De maaltijden laten een tijd op zich wachten. Maar het is reuze gezellig en er volgt een stoelendans, zodat iedereen niet al te lang naast of tegenover dezelfde persoon hoeft te blijven zitten en ook iets langer nader met een ander kennis kan maken.
Hannah brengt Murk op de hoogte van het feit dat ze onlangs in een disco is lastiggevallen door Drétje Hazes.
''Hij wilde met me naar een hotel en bleef maar roepen dat hij toch de zoon van was.''
Als Murk even later tegenover webdesigner Raoul Drooglever komt te zitten, grijpt hij zijn kans om zijn ideeën over een website voor Seizoensgebonden te spuien.
Er volgt weer een wisseling van zitplaats. Er wordt gedronken op de gezondheid en toekomst van Jade. Het is immers ook meteen een afscheidsfeestje voor haar.
Ze vertelt Murk dat zij ook schrijft.
Dan worden de eerste spijzen op tafel geplaatst.
Een serveerster komt voorzichtig informeren of de jas en de tas die achter Charla op de grond liggen, en haar toch wel enigszins in de bewegingsvrijheid bij het serveren belemmert, soms van een van de aanwezigen is.
Abel lacht luid en haast zich zijn bezittingen op de afgeladen kapstok in het gangetje bij de ingang te gaan hangen.
Murk merkt op dat hij na het vertrek van zijn moeder naar een verzorgingstehuis haar kamer maar als een soort inloopkast gebruikt.
Er wordt weer van plaats geruild en wijn bijgeschonken. Er ontspint zich een discussie over de diverse vormen van therapie.
Murk maakt gewag van het feit dat hij onlangs nog huiltherapie heeft gegeven. Om hem heen ontstaat verwarring.
''Ik ken wel lachtherapie.''
''Bestaat dat ook?''
Murk legt uit dat er hier inderdaad geen sprake is van een erkende therapie.
''Nou, nee. Maar ik zat een tijdje geleden met een vriend van me in het Wolkerspark en we dronken een biertje. Toen vertelde hij me dat de man die hem had opgevoed, die hij eigenlijk meer als vader beschouwt dan degene die hem had verwekt, op sterven ligt. Hij werd een beetje aangeschoten en was erg verdrietig en we hebben er uren over gepraat. Dan ben ik natuurlijk wel geen counselor, maar het gesprek en de troost die ik hem daarbij heb geboden, luchtte volgens mij wel heel erg op.''
Er wordt nogmaals van stoelen gewisseld en glazen bijgevuld. Murk komt nu tegenover Jade te zitten.
Murk heeft al een tijdje geconstateerd dat de gesprekken een ietwat frivole inslag beginnen te krijgen. Abel heeft al meermaals luid lachend, op zijn eigen charmante wijze waar niemand ooit aanstoot aan lijkt te nemen, links en rechts seksueel getinte opmerkingen gemaakt en de andere aanwezigen laten zich ook niet onbetuigd. Maar hij schrikt toch nog van de vraag die Jade over tafel werpt.
''En, Murk. Wat vind jij nou eigenlijk van seks?''
Murk wordt rood. Hij wil dit onderwerp liever voor andere gelegen- en genegenheden bewaren en komt dan ook niet verder dan enkele losse flodders van algemene aard.
Hij neemt zich voor om, als hij later over deze avond zal gaan schrijven, voor een keer toch maar eens geen nom de plume voor het restaurant te verzinnen. De naam De Ondeugd past hier veel te fraai.
De kelnerinnen komen met de laatste bestellingen. Iedereen heeft nu een gevuld bord voor zijn kop.
Er wordt gegeten en nog meer wijn gedronken.
Abel en Hannah raken in een discussie over naveltruitjes verzeild.
Hannah betrekt Murk bij het gesprek.
''Hé, Murk. Wanneer kom jij nou eens in een naveltruitje op het werk?'
Murk geeft antwoord.
''Zodra ik mijn navel weer kan vinden.''
Het gezelschap verlaat De Ondeugd. Voor de deur wordt afscheid genomen. Jade, Josje en Laura gaan naar huis.
Murk steekt een sigaret op en blijft nog wat hangen.
Charla vraagt of hij ook nog even met het overgebleven groepje meegaat naar een nabijgelegen kroeg.
Murk vindt dat een prima idee. Het is alweer een hele tijd geleden sinds hij de laatste keer en groupe op café is geweest.
De ambiance van De Kabberdoes blijkt zeer aangenaam te zijn. Er is volop bier. Niemand doet moeilijk als er een sigaret wordt opgestoken. De muziek is erg hard, doch welluidend.
Na elk biertje begint Murk Hannah nog iets leuker te vinden. Ze is jong, mooi, aantrekkelijk, intelligent en hij kan altijd met haar lachen.
Zij komt soms ietwat ingenue over. Maar zijn hart is vol en het bed thuis altijd half leeg.
Ze heeft de tijd gehad hem beter te leren kennen. Dus het zal toch niet zo zijn dat hij haar zomaar met zijn avances overvalt.
Wat moet zo'n jonge meid nou met iemand die een paar jaar ouder dan haar vader is?
Maar er zijn voorbeelden te over van onwaarschijnlijker verbintenissen.
Was ik nog maar vijfentwintig jaar jonger en net zoveel kilo lichter.
Wanneer je op straat een lot vindt, lever je het toch ook in. Er kan immers altijd een hoofdprijs op vallen.
Murk heeft te vaak een kans laten liggen en achteraf moeten horen dat een vrouw hem wel zag zitten. Dus wat is er op tegen om het toch te proberen.
Alles is beter dan later te blijven twijfelen over een eventueel gemiste kans.
En het gebeurt per slot van rekening wel vaker dat mensen na werktijd een beetje onder invloed wat losser zijn geworden en er dan iets moois op bloeit.
Het kan soms gewoon gebeuren dat je een collega leuk vindt.
Als je het werk en privé maar gescheiden houdt.
Want het werk mag er ook niet onder lijden.
Murk drinkt nog maar eens een biertje en bedenkt wat hem nu te doen staat.
Stom dat hij nog een slok nodig heeft voordat hij de moed kan opbrengen zijn gevoelens ten toon te spreiden.
Op zijn veertiende wist hij niet hoe hij vrouwen moest aanspreken. Gek dat hij dat dertig jaar later nog steeds niet weet.
Murk neemt nog een teug en denkt terug aan Wendy.
Hij was veertien en belde haar. Zij wist nog niet of ze dat weekend wel tijd zou hebben om uit te gaan. Maar beloofde er in ieder geval over na te gaan denken.
De volgende dag op het schoolplein maakte ze zich zowaar los van het groepje klasgenotes. Liep op hem af en vroeg naar zijn leeftijd. Hij wist dat zij een jaar was blijven zitten, al ruim vijftien was en deelde mee dat hij veertien was. Zij liet hem staan en liep terug naar haar vriendinnen.
Het hoge gelach dat uit die kliek tussen de fietsenrekken klaterde, benam hem eertijds de moed nogmaals met haar te telefoneren. Haar nummer weet hij nog steeds.
Murk vindt het de hoogste tijd nog een rondje drankjes voor de groep te gaan halen. Voor je het weet beland je in een episode die in Vestdijks Terug tot Ina Damman niet zou misstaan.
Door de drukte lukt het hem nauwelijks de bar te bereiken. Hij wordt daarbij ook nog eens gehinderd door een erg dronken vrouw. Die blijkbaar zeer van hem gecharmeerd is. Die elke keer als hij haar passeert veel en vaak met hem wil dansen.
Hij draait zich om en roept naar Hannah of ze hem misschien zou willen komen helpen zich uit de klauwen van dat vreselijke mens te bevrijden.
Hannah moet erg hard lachen om zijn verlatingsdrang. Ze staat op om hem van het dienblad met drankjes te komen verlossen.
Murk weet de dans met de geblondeerde berin te ontspringen en bereikt zonder kleerscheuren het tafeltje.
Hij drinkt het biertje voor de schrik te snel en waagt het toch maar Hannah direct aan te spreken:
''Val je trouwens op oudere mannen?''
Het antwoord dat de ongenaakbare hem toewerpt, verrast Murk eigenlijk niet. Hij is allang blij met de wijze waarop ze de woorden ''nee, nooit'' heeft uitgesproken.
Hij vertelt links en rechts nog over zijn roman Seizoensgebonden en dan is het sluitingstijd.
Te vroeg voor wie wil gaan slapen, maar nog niet kan. Te laat voor wie kan gaan slapen, maar nog niet wil.
Iedereen verlaat café Het Blauwtje, zoals Murk het etablissement waar zijn jongste, flagrante, amoureuze fiasco zojuist heeft plaatsgevonden inmiddels heeft herdoopt.
Het grootste deel van de doorgezakten woont in de buurt. Charla en Hannah lopen naar de dichtstbijzijnde taxistandplaats. De rest zoekt zijns weegs.
Murk heeft geen zin om eerst nog op zoek te gaan naar een nachtbus waar hij waarschijnlijk lang op zal moeten wachten en die dan ook nog eens een enorme omweg door het centrum maakt. Hij besluit naar het hoofdspoorwegstation te gaan lopen.
Hij zal vanaf het station toch nog een nachtbus moeten nemen. De directe pont naar de JandenHartogwerf gaat 's nachts ook al niet en de wandeling door Oost zal anders nog minstens een uur in beslag nemen.
De temperatuur is zelfs op dit na-middernachtelijk uur nog zeer aangenaam. Murk schudt de weltschmerz van zijn schouders, stapt stevig door en zachtzingt Shaffy.

De ene wil een ander, maar die ander wil die ene niet
De ander wil een ander, maar die ene heeft verdriet
Zo ging het en zo gaat het en zo gaat het altijd aan
En zo gaat het altijd aan
En zo zal het eeuwig gaan

De bus naar Oost-Louloenen staat gelukkig al gereed. Maar als Murk de OV-chipkaart, die hij 's morgens nog heeft opgeladen, langs de kaartlezer haalt, wordt er aangegeven dat deze ongeschikt is.
De chauffeur heeft klaarblijkelijk onlangs nog een cursus klantvriendelijkheid gevolgd, want hij is erg gewillig hem een enkele reis te verkopen. Als Murk daarop meldt dat hij zijn laatste losse geld in de sigarettenautomaat van een café heeft gestort, wijst hij hem ook nog eens de weg naar de dichtstbijzijnde geldautomaat.
''Je kan toch even in het station gaan pinnen. Over een half uur komt er alweer een bus.''
Een Marokkaanse man, die achter de bestuurder zit, vraagt hoeveel geld Murk te kort komt. Maar hij hoeft geen gebruik van dit aanbod te maken. De chauffeur gebaart dat hij door kan lopen.
''Het is wel goed. Er zijn de hele avond al storingen. Ik zal het nogmaals aan de centrale doorgeven. Je moet morgen je kaart maar even laten controleren.''
De bus beschrijft nog een lange lus door het centrum, vooraleer de weg door de tunnel naar Oost te nemen. Dan is Murk thuis. Hij kan naar bed. Alleen. Dat is voor vandaag wellicht ook maar het beste.


 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten