donderdag 12 januari 2017

Winterval hoofdstuk 6

-6-

Jacqueline en Ma Hemelsoet slapen nog.
Murk scheert, doucht en ontbijt. Hij heeft het gevoel dat hij vandaag alles aankan.
Hij is goed uitgerust. Voor het eerst sinds lange tijd heeft hij niet de hele nacht op tekenen dat er iets mis is met moeder hoeven te letten, omdat zijn zus naast haar heeft geslapen.
Murk denkt over bijna alles hetzelfde als Jacqueline. Ze vormen een goed team. Ze vullen elkaar aan. Samen moeten ze in staat zijn alle problemen op te lossen.

Het duurt nog een uur voor het tijd is om de huisarts, die de overgang van moeder naar het Eduard Douwes Dekker moet afwikkelen, te bellen.
Murk besteedt de tijd met het verwerken van de gebeurtenissen van de voorgaande dag. Deels in zijn hoofd en deels door de aantekeningen, die hij op een kladblok heeft gemaakt, in zijn laptop op te slaan.
Ondertussen luistert hij naar het nieuws op de radio.
Hugo Chavez, de president van Venezuela, kan nu tot het eind der tijden worden herkozen.
In een volgend bericht wordt gemeld dat een ochtendkrant een eigen, rechtse omroep wil beginnen.
Murk vindt het niet zo bijzonder dat een regeringsleider lang aan de macht wil blijven. Dat is in heel veel andere, meer of minder democratische, landen ook het geval.
In Gedogia kan Johannes Petrus Balkenende ook net zo lang blijven zitten als hij wil, zolang men hem elke keer blijft herkiezen.
De krant die elke morgen de bevolking van Gedogia met luide koppen wakker schreeuwt, wil de zwijgende meerderheid nu ook op televisie gaan representeren.
Volgens Murk is dat gedeelte van de bevolking in de minderheid en helemaal niet zo stil. En als ze al niet worden gehoord, komt dat voornamelijk, omdat hun vertegenwoordigers zo hard door elkaar schetteren.

Democratie is de wil van het volk.
Elke ochtend lees ik verbaasd in de krant wat ik nou weer wil’’.
Oudejaarsavond conference Wim Kan 1966

De laatste tijd zijn er veel nieuwe aspirant omroepen. De verzuiling is nog lang niet voorbij. Er zijn minstens drie nieuwe rechtse omroepen, een omroep die dieren een stem wil geven, een potentiële Islamitische-zendgemachtigde, een homo-omroep, een evangelisch kanaal en in elitaire kringen wordt zelfs gepleit voor een cultuurzender.
Blijkbaar kunnen de nieuwe, rechtse uitzendverenigingen het net zo min eens worden als de politieke partijen op de rechterflank, vinden voorstanders van bestiale rechten de omroep Llink niet diervriendelijk genoeg en hebben homoseksuele moslims geen cultuur.
Het wachten is op het moment dat de met veel valse lucht opgeblazen omroepbestelballon ontploft en al die gefragmenteerde snipperzuiltjes volledig op internet televisie overgaan, zodat iedereen, net als bij kranten, zelf kan bepalen waar of wanneer men daar naar kijkt.
Het zal Murk niet verbazen als elke bekende inwoner van dit gestoorde land dan een eigen zendpilaar krijgt. Paul de Leeuw en Gordon voor homo's en cultuur. Paul Haenen die Gedogia wakker mag kraaien. En dan kan Peter Jan Rens de jeugd wellicht leren dat ze hun lichaamsdelen goed moeten schrobben.

Murk belt de dokterspraktijk en vraagt de assistente door te geven dat de huisarts hem zo snel mogelijk terug moet bellen. Hij wil de overplaatsing van moeder naar het verpleeghuis geregeld hebben en de dokter vertellen over het trillen en de angstpsychose.
De medewerkster belooft dat de huisarts zal terugbellen zodra hij zijn ochtendspreekuur heeft beëindigd.

Murk gaat kijken of ma Hemelsoet en Jacqueline al wakker zijn.
Van de bank in de huiskamer klinkt een slaperige roep om koffie en in het ziekenhuisbed beweegt ma wild en ongecontroleerd met haar minst slechte arm.
Murk brengt zijn zus een sterke bak en probeert moeder ook een paar slokken te geven. Hij is niet in staat meer dan een paar lepeltjes bij haar naar binnen te gieten.
Jacqueline is vooralsnog ook niet bij machte om koffie tot zich te nemen. Pas nadat zij zich tien keer omgedraaid, zes maal uitgerekt en vierentwintigwerf gegaapt heeft, komt ze in een gloednieuwe pyjama, die ze voor moeder gekocht had, onder het eveneens recent aangeschafte dekbed uit.

Een half uur en een liter koffie verder is Jacqueline in staat haar broer te vertellen dat moeder de hele nacht is doorgegaan met het zwaaien van haar arm en voortdurend heeft gekreund dat ze aan het vallen was.

De huisarts belt. Hij is onderweg.

De thuishulp arriveert. Samen met Jacqueline wast zij ma Hemelsoet op bed.
Moeder zakt constant van haar hoofdkussen in de richting van het voeteneind.
Jacqueline heeft een slimme truc bedacht om haar oorspronkelijke positie te herstellen. Ze legt eerst het bed plat, trekt ma met laken en al terug naar achteren en laat dan het hoofdeind weer rijzen.
De thuiszorghulp verlaat de ark met de belofte dat ze wijkzuster De Ronde op de hoogte zal brengen van de gesteldheid van ma Hemelsoet. Wellicht kan zij moeder tijdens de omgang langs haar cliënten ook nog even bezoeken.

Ma Hemelsoet ligt rustig te slapen.
De huisarts maakt zijn entree en hoort het verhaal van moeders odyssee de vorige dag en haar toekomstige transitie naar het Eduard Douwes Dekker aan.
Hij is het met Jacqueline en Murk eens dat ma Hemelsoet erg achteruit is gegaan sinds zijn laatste visite, twee dagen geleden. Hij zal niet opnieuw contact met MENTRUM opnemen. Die hebben immers al toegezegd dat ze vandaag langskomen.

De huisarts is net vertrokken als de telefoon opnieuw rinkelt. Het is een functionaris van het centrum voor geestelijke gezondheidszorg om een afspraak voor de volgende dag te maken.
Murk steigert. Er waren eerder van alle kanten beloftes gedaan. Ma Hemelsoet zou vandaag op de ark bezocht worden om de medische indicatie officieel te maken. 
En daarna zo spoedig mogelijk naar het verpleegtehuis worden overgebracht.
Hij probeert rustig en vriendelijk uit te leggen dat moeder niet langer thuis kan blijven, omdat de condities daar onvoldoende zijn om iemand met haar constitutie te huisvesten.
Er gloort begrip aan de andere kant van de telefoonlijn. Er zal door de medewerker zijn best gedaan worden om het zo snel mogelijk in orde te brengen.

Murk loopt naar de buurtsuper om even snel boodschappen te doen en kopieën van een formulier, dat nog in de papiermolen van het persoonsgebonden budget ontbreekt, te maken.
Op de heenweg komt hij mevrouw De Ronde tegen. Hij vertelt de wijkzuster hoe het met moeder gaat en dat zijn zus op de ark is en haar binnen kan laten.

De wijkzuster betreedt de ark. Ze schrikt als ze ziet hoe ma Hemelsoet er aan toe is en belt meteen het mobiele nummer van de huisarts waarmee ze hem bij noodgevallen kan bereiken.

De dokter komt en constateert ditmaal dat er sprake is van een soort epileptische reactie op de in het ziekenhuis voorgeschreven medicatie. Hij schrijft een recept voor andere geneesmiddelen uit en regelt dat ma Hemelsoet de volgende dag in het verzorgingstehuis kan worden opgenomen.
Om tien uur 's ochtends zal een ambulance moeder komen halen. Omdat ze nog een nacht op de ark moet doorbrengen, zal er nog wel een verpleegster komen om die nacht voor haar te zorgen.
De huisarts belt met de apotheek om het nieuwe bereidingsvoorschrift door te geven. Mevrouw De Ronde telefoneert met het EVEAN-kantoor om voor de komende nacht een zuster te organiseren en Murk zal de nieuwe medicijnen en verse incontinentiematjes gaan halen.
Hij is blij dat hij even weg kan uit de, door ziekte en ellende, drukkende omgeving.
Hij deelt zijn zus mee dat hij dan ook meteen de sokken, waar ma een tekort aan heeft, zal meebrengen.
''Het is beter dat ik ga. Jij komt anders toch maar in de verleiding schoenen te gaan kopen.''

Op weg naar de farmacie denkt Murk terug aan het gesprek met zijn zus de vorige dag, waarin hij de hoop op een medische fout had uitgesproken.
Het is wrang dat moeder die altijd wars van medicijnen was nu vol pijngevende en ruststillende middelen zit. Terwijl het juist de bedoeling was dat deze rust en pijnloosheid zouden brengen.
De mismedicering van ma zal wel te wijten zijn aan een allergie voor bepaalde stoffen, maar dat maakt het niet minder afschuwelijk.

Als Murk met de medicamenten is teruggekeerd, legt de wijkzuster hem en Jacqueline uit hoe, en in welke mate, deze moeten worden toegediend.
Ma Hemelsoet kan geen pillen meer slikken. Dus moeten de pijnsussende capsules rectaal worden ingebracht. Daarnaast moeten er tien druppels Haldol, in water of vruchtensap opgelost, worden toegediend.
De werkzame stof in Haldol is haloperidol. Dit behoort tot de groep klassieke antipsychotica.
Het wordt bij psychose, manie, onrust, schizofrenie, depressie, ontwenningsverschijnselen bij onmatig alcoholgebruik, dementie, misselijkheid en braken, de hik, tics, dwangstoornissen en pijn voorgeschreven.
Het moet, onder andere, het effect van de stof dopamine, die van nature al in de hersenen voorkomt, verminderen. Hierdoor zouden psychosen, hevige onrust, misselijkheid en bepaalde spiertrekkingen dan af gaan nemen.
Tot Murks verbijstering blijken dit tevens de in de bijsluiter vermelde bijwerkingen te zijn.

Tijdens de lunch vertelt Jacqueline Murk hoe het oraal toedienen van pillen bij honden in zijn werk gaat.
De dieren worden bij de neus genomen. De pastille wordt achter in de keel gestopt. 
Dan moet men de bek goed dicht houden, om bijten te voorkomen en tegelijkertijd over de keel strijken, om het naar beneden glijden van de dragee soepel te laten verlopen.

Murk denkt terug aan de keer dat hij zijn zus in een ziekenhuis bezocht.
Zuslief was opgenomen om een kleine operatieve ingreep te ondergaan. Ze had daarna ontzettend last van de hik en was ongelofelijk kwaad dat er in het hele hospitaal niemand te vinden scheen te zijn die de peristaltische beweging kon doen ophouden.
Haldol had toen wellicht een probaat middel kunnen zijn om zowel de pijnverwekkende contracties van het middenrif, alsmede de smartelijke kanonnade van scheldwoorden, die Jacqueline over de medische staf uitstortte, te doen stoppen.

Mevrouw De Ronde vraagt of Jacqueline en Murk in staat zijn de zetpil, die de pijn moet verlichten, zelf aan ma Hemelsoet kunnen toedienen.
Jacqueline geeft antwoord.
''Ik ben veterinair medicus met twee doctorale graden. Heb twee kinderen die ik ook wel eens zo'n behandeling heb moeten laten ondervinden. Dus dat gaat wel lukken.''
Murk helpt moeder half op haar zij te draaien en kijkt tussen zijn oogwimpers naar de verrichtingen van de wijkzuster. Hij moet onwillekeurig aan het vullen van kalkoenen denken.

Ma Hemelsoet wordt snel kalmer. Ze ligt nu wel heel placide in haar bed.
Mevrouw De Ronde belt nogmaals met de huisarts en krijgt te horen dat dit de juiste reactie op de medicijnen is. Moeder is nu het meeste gebaat met rust.

Jacqueline belt naar de villa in Walden om te horen hoe het met Roel en Franka gaat en krijgt haar zoon aan de telefoon. Ze geeft hem toestemming om zelf te kiezen wat hij wil eten, zodat zij nog wat langer bij haar moeder kan blijven.

Een kwartier later belt Franka om haar moeder te vertellen dat ze trek had in een Luikse wafel. Maar dat die inmiddels allemaal door Roel zijn verorberd.
''Hij zei dat het van jou mocht,'' gilt Franka verontwaardigd.
Jacqueline heeft haar mobiel nog niet neergelegd of de luide blaf klinkt opnieuw. 
Ze begint inmiddels spijt van haar nieuwe beltoon te krijgen.
Deze keer is het een van haar assistenten die zich meldt. Haar komst naar de CharlotteMutsaerskliniek is dringend gewenst. De cavia van Marc Marie Huybrechts is net binnengebracht, moet geopereerd worden en de chirurg van dienst durft de operatie niet zelf uit te voeren.
Jacqueline haast zich om in de kasten van ma Hemelsoet de geschikte kledij te vinden om later naar het Eduard Douwes Dekker mee te nemen. En vertrekt.

Zuster De Ronde staat ook op het punt om op te stappen.
Ze wil Murk net vertellen hoe laat hij de volgende zetpil aan ma Hemelsoet moet gegeven. Maar als zij de gebruiksaanwijzing van de pijnstillers nogmaals leest, ziet ze dat zij in eerste instantie het aantal pillen per verpakking heeft aangezien voor de dosis die moeder per dag mag hebben.
Murk haalt opgelucht adem. De volgende pil die moeder vandaag eventueel nog nodig heeft, hoeft dan pas 's avonds, als de nachtverpleging al aanwezig is, te worden ingebracht

Ma Hemelsoet ligt gesedeerd in bed. De staat van haar bewustzijn is verlaagd door middel van medicijnen. Ze heeft nu geen pijn, of is zich daar in ieder geval niet van bewust.
Murk wil verder gaan met het in klare taal omzetten van de aantekeningen die hij in het ziekenhuis heeft gemaakt. Hij kan zijn voornemen vooralsnog niet ten uitvoer brengen, omdat er alweer iemand aanbelt.
Het is de zoveelste bezorger van EVEAN. De man van de thuiszorginstelling somt een lijst met voorwerpen op die hij komt halen.
''Een postoel, een rollator, een bed, een bedtafeltje en een papegaai.''
Murk kijkt verbaast. Moeder heeft geen rollator. Ze heeft het bed nog in gebruik en hij denkt dat de papegaai een standaardgrapje van de vervoerder is.
De papegaai blijkt de boven het bed hangende handgreep te zijn en als Murk naar de papieren kijkt, wordt het hem duidelijk dat de man aan het verkeerde adres is. 
Hij moet bij een ark die verderop ligt, zijn. Bij een buurvrouw die onlangs in een ziekenhuis is opgenomen.

Ma Hemelsoet, nog steeds gesedeerd, tript en flipt een beetje op de haar toegediende medicinale middelen, maar lijkt vredig te dromen.
Murk neemt opnieuw plaats achter zijn laptop, maar wordt na tien minuten schrijven opnieuw gestoord. Door een telefoontje van zijn zus.
Jaqueline is zojuist bij het oprijden van de snelweg gebeld door een vrouw van EVEAN, die haar de mededeling heeft gedaan dat er toch geen nachtzuster kan komen. 
Er moet eerst toestemming door de zorgverzekeraar worden afgegeven.
Murk heeft het nummer van de mobiele telefoon van mevrouw De Ronde. Maar als hij haar probeert te bereiken, krijgt hij haar voicemail. Hij spreekt de nieuw ontstane problemen en zijn mobiele nummer op de antwoordlijn in.
Vervolgens belt hij de huisarts en legt hem de situatie uit. De dokter is het met Murk eens dat het papierwerk ondergeschikt aan de medische zorg behoort te zijn. Dat verzorging direct geleverd moet worden en dat die toestemming dan later wel komt.
De medicus zegt dat het inmiddels te laat is om het kantoor van AGIS te kunnen bereiken. Hij vraagt Murk of moeder nog rustig slaapt en geeft hem het advies de centrale doktersdienst te bellen, mochten er later problemen met haar zijn.

Ma Hemelsoet is nog steeds rustig, in staat van sedatie. Ze ligt met open mond en gesloten ogen rustig te ademen.
Murk belt EVEAN en krijgt deze keer zowaar meteen iemand aan de lijn.
De receptioniste zegt dat ze snapt dat de toestand heel vervelend is en dat ze zal proberen verbinding te krijgen met iemand die de beslissing kan nemen om alsnog een verpleegster te sturen.
Als dat na een tijd nog niet is gelukt, vraagt ze of Murk wellicht de naam weet van de dame die zijn zus heeft gebeld. Nee, die kent hij niet en hij neemt aan dat Jacqueline bij het aannemen van haar telefoon ook geen kans heeft gezien een naam te noteren, omdat ze toen net de snelweg opdraaide.
De eindconclusie van deze telefonade is dat EVEAN dan helaas ook niets voor hem kan doen, omdat de regels tegenwoordig nu eenmaal zo zijn dat zorgverleners geen zorgtaken mogen uitvoeren zonder een fiat van de zorgverzekeraar.

Murk belt Jacqueline. Zij heeft inderdaad geen naam van de vrouw die haar heeft gebeld en weet ook niet meer wie er nu nog ingeschakeld kan worden. Het is heden ten dage moeilijk om in Gedogia een beetje zorg te krijgen
Het is maar goed dat moeder nog steeds gesedeerd en stil, met verlaagde staat van bewustzijn, in haar bed ligt. Zich niet bewust van pijn en de bureaucratische bezoekingen is.

Murk vult een bekertje met de vruchtensap die hij die ochtend bij de buurtsuper heeft gehaald en maakt de lippen van moeder vochtig met een lepeltje van het nat.
Ma Hemelsoet slikt een paar druppels.

Murk slikt ook. Harder dan moeder. Slikt zijn woede op de bureaucraten van Gedogia weg en begint aan zijn nachtdienst. Hij zal dan zelf wel zorgen dat ma de ochtend haalt.
Als niemand anders het doet.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten