zaterdag 24 september 2016

Herfstval hoofdstuk 6

-6-

Murk blijft vandaag thuis. Jacqueline komt straks met Wim en Rob, die verder aan het opknappen van de ark gaan werken. De ramen zijn rot en de douche moet worden verbouwd. De wandtegels laten los en het bad zit in de weg, daar moeder tegenwoordig op een stoel door een verpleegster gewassen wordt.

Murk begint de dag met een vroege douche. Nu kan het nog. Als hij het stuk zeep in het zeepbakje aan de muur legt, valt een aantal tegels, die al op half elf of eigenlijk meer op twee voor twaalf, hingen naar beneden.
''Nou, dat scheelt dan weer wat werk,'' sputtert Murk.

Jacqueline, Rob en Wim arriveren. Murk zet koffie.
Wim en Rob beginnen met het herstellen van de ramen. Murk en Jacqueline praten bij.
''Heeft ma nog iets gezegd over de steiger?''
''Nee, daar wacht ze mee tot ze weer eens valt, dan kan ze de nieuwe steiger de schuld geven.''

Moeder komt uit bed, begroet Jacqueline en vertelt dat ze gedroomd heeft dat ze in een vreemde buurt was. Als zij de hele droom uiteen heeft gezet, vraagt ze Jacqueline waarom zij haar niet thuis heeft gebracht. Ze vertelt dat ze liep te wankelen als een oude, dronken kerel. In de droomwereld van ma Hemelsoet bestaan geen dronken vrouwen.
''Er zat waarschijnlijk iets in mijn limonade of koffie,'' bromzucht moeder. Onder dementerenden wordt immers nauwelijks aan de eigen hersencapaciteiten getwijfeld.
Murk neuriet Somebody put something in my drink van The Ramones.
''Ik moet mijn verstand erbij houden,'' prevelt ma.
Later, als iedereen weer is vertrokken, zal moeder beweren dat Jacqueline raar uit haar ogen keek. Murk denkt dat het wel het rollen van de ogen van zuslief moet zijn geweest. Een onbewuste reactie op de opmerkingen van ma.

Jacqueline vertrekt weer. Murk kijkt of hij Wim en Rob kan helpen. Hij mag de randjes van de kozijnen van de oude verf ontdoen. Weer eens iets anders dan er de kantjes vanaf lopen, zoals hij meestal doet.

Na de lunch is er niet veel meer voor Murk te doen. De laptop die Jacqueline voor hem heeft gekocht, is met opstartproblemen terug naar de winkel en hij kan niet naar de BBB, omdat Rob en Wim er nog zijn.
Moeder is actiever dan de vorige keer dat er aan de ark werd gewerkt. Ze wil zich weer overal mee bemoeien.
Dit heeft de vorige herfst nog tot gevaarlijke situaties geleid. Ma was ervan overtuigd dat ze bij het omzagen van een half verrotte boom een wezenlijke bijdrage kon leveren.
Toen de boom met veel geraas naar beneden kwam, bleef ze stokstijf staan, terwijl Murk, Jacqueline en zwager Erwin haar met van vloeken doorspekte kreten probeerden weg te sturen.
Tegenwoordig laat ma alles over zich heen komen, ze protesteert nauwelijks meer tegen veranderingen, maar er is ook bijna geen gesprek meer met haar te voeren.

Als Rob aan de badkamer wil beginnen, komt ma olijk om de hoek van de huiskamer kijken. Rob begroet haar. Moeder lacht aimabel terug.
Later zal Jacqueline vertellen dat ma haar heeft gemeld dat die man die de badkamer kwam opknappen zo vriendelijk grijnsde. Murk kreeg daar nog een serie gratuite tips bij.
''Dat moet jij ook vaker doen, Mukkie. Het maakt toch niet uit wat je tegen haar zegt, ze begrijpt het nauwelijks, dat hoort bij haar ziektebeeld. Als je er maar bij lacht. Je weet dat het niet helpt dat je je kwaad maakt, wanneer ze er weer eens een puinhoop van heeft gemaakt.''

Hoe langer en harder Rob en Wim doorwerken, hoe overbodiger Murk zich begint te voelen.
Hij loopt nog een paar keer naar de bouwsuper om ontbrekende materialen te halen.
De slogan op de banier aan de gevel is niet erg op hem van toepassing.
'Met Praxis krijg je alles voor elkaar'
Nou, dan kennen ze Murk dus nog niet.

Daarna is er niets meer voor Murk te doen. Hij is niet handig genoeg om Rob en Wim te kunnen helpen.
Hij wil verder met het enige waarvan hij de laatste tijd te horen krijgt dat hij het wel redelijk goed kan. Schrijven. En dat kan nu niet. De verveling slaat toe.
O ja, Murk kan ook goed drinken. Hij gaat een paar blikjes bier halen.

Bij het vierde blik dat Murk naar binnen klokt, belt Jacqueline om te vragen hoe het gaat.
Murk vertelt dat hij aan z'n tweede biertje zit.
Jacqueline vraagt verder en Murk geeft antwoord.
''Ik bedoel met het werk.''
''Ja, weet ik veel, daar heb ik geen verstand van, ik geef je Rob zelf wel even.''
Rob en Wim vertellen dat het werk goed opschiet en geven Murk de mobiel terug.
Jacqueline heeft nog een vraag.
''Hoe gaat het met ma?''
''Die zit in de kamer met Twee vrouwen.''
Jacqueline begrijpt niet wat haar broer bedoelt.
''Wie dan, op zaterdag komen er toch geen thuiszorgers?''
Murk grinnikt en verklaart dat hij alleen maar een poging deed een grapje te maken.
''Ma zit Twee vrouwen van Harry Mulisch te lezen, het boek dat je deze week, in het kader van de actie Gedogia Leest, gratis bij de bieb krijgt.''
Jacqueline galmlacht en decreteert een goede raad.
''Zorg een beetje goed voor ma!''
Murk opent snel een nieuw biertje voor hij respons geeft.
''Ja hoor, zusje, ik ontmantelzorg me hier te pletter.''
Jacqueline geeft er blijk van dat zij het geluid van de ontsnappende lucht, dat zich veelal in verpakkingen met gerstenat pleegt op te hopen, te hebben onderkend.
''En dink niet te veel!''
Jacqueline heeft de uitspraak van de letter R nooit volledig onder de knie gekregen.
Vandaar dat zij hem ook nog altijd Mukkie noemt.

Murk heeft zijn zusje als cadeau voor zijn zevende verjaardag gevraagd.
Als hij had geweten dat ze tot zo'n fantastisch mens op zou groeien, had hij wellicht beter meteen een drieling kunnen bestellen.
Murk parafraseert op de oude reclameslogan: 'zeg maar nee, dan krijg je er twee, toevallig'.
'Ken je Jacqueline, dan wil je er tien'.
In haar tienerjaren zaaide zuslief vaak verwarring door te melden dat ze 'naar bet ging'.
Dan wist je nooit zeker of ze naar een nieuw vriendje, dat Bert heette, ging, vroeg ging slapen of het voornemen bekendmaakte met die Bert de liefde te gaan bedrijven.

Franka, de dochter van Jacqueline, heeft een duidelijke Gooise Rrrr.
Jacqueline kapittelde haar een keer toen ze het woord 'gepleurd' bezigde, omdat dit toch iets is dat een net, in Walden geboren en getogen, meisje niet doet.
Franka had meteen het juiste antwoord klaar.
''Sorrrrrrrrry, ik bedoel gepleurrrrrrrrd.''
Het telefoongesprek tussen Murk en zijn zus loopt ten einde. Het wordt al donker. Het werk is
zo goed als klaar, in ieder geval voor vandaag. Murk helpt met het opruimen van het gereedschap en
zet ondertussen het eten op. Het eten is klaar en Rob en Wim vertrekken.
Moeder verbaast Murk door te melden dat broccoli haar lievelingseten is. Hij vindt het zelf ook heerlijk, maar maakt het zelden, omdat ma het nooit lustte. Vroeger was ma dol op spruitjes, de laatste tijd walgt ze er van.
Zo is er meer veranderd. Tegenwoordig wil ze meteen na het eten naar bed.

Murk kijkt televisie. Harry Mulisch vertelt in een praatprogramma dat hij nooit last van een writersblock heeft.
''Ik schrijf wel eens een paar jaar niet, dan zit ik rustig in de zon een pijpje te roken.''
Murk heeft ook eens zo'n periode gehad. Het duurde bij hem weliswaar meer dan tien jaar en de pijp was een base-pijpje.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten