zaterdag 15 juli 2017

Lentebal hoofdstuk 24

-24-

Murk moet na enkele dagen vrijaf weer aan de slag bij SSS.
Het waren twee geweldige dagen.
De eerste dag, de laatste Koninginnedag, heeft hij voornamelijk aan het schrijven van zijn roman besteed. Hij hoeft zich niet meer zo nodig in het feestgewoel te storten.
Het is te druk in de stad. Te veel verschroeid, half bedorven eten. Te veel verschraald, te warm bier. Te veel harde muziek waar hij liever niet naar wil luisteren. Te veel van zolders gehaalde, uit bergingen en schuurtjes opgeduikelde rotzooi, die men aan elkaar probeert te verkopen. Te veel mensen die elkaar en hem maar in de weg lopen.

Dag twee was de Dag van de Republiek. De vierde republiek der lage landen is een feit geworden.
In Louloenen aan Den Doolaard, de hoofdstad der lage lusten, kon je de staat van ontbinding ruiken en de ontbinding van de staat meemaken tot horen en zien je verging.
Murk had de festiviteiten grotendeels via radio en televisie gevolgd.
Het begon met een speech van terugtredend commissievoorzitter Van Mierlo. Bij het standbeeld van Baruch Spinoza met de tekstHet doel van de staat is de vrijheid”.
Aan het eind van de toespraak introduceerde hij de toekomstige kanselier. De door de Staten Generaal gekozen president, die na de overgangstijd de ceremoniële rol van staatshoofd zal bekleden.
''Mijn taak zit erop. Vanaf nu mag Els Borst voeding geven aan de jonggeborene. Leve de Republiek Gedogia!''
Hierna werd het banier met het credo Het moet kunnen in Gedogia” dat de oude wapenspreuk Je maintiendrai” remplaceert, gehesen en kon het nieuwe volkslied voor de eerste keer worden gezongen. Ingezet door de oude bard Boudewijn de Groot klonk Het Land van Maas en Waal uit duizenden kelen.
Murk was nog even gaan kijken hoe het vulgus rond de meiboom danste en aan volksspelen deed. Hij was al snel doorgelopen. Hij gunde een ieder zijn brood en spelen, maar het was niet aan hem besteed.
Tot zijn niet geringe verbazing was hij aan de rand van de Gerhard Durlachermarkt Gijs Stavast tegen het lijf gelopen.
Bierconsumerend waren ze richting Vondelgracht gekuierd. Gijs had uitgelegd dat hem in het kader van de omwenteling gratie was verleend. Bij goed gedrag zou hij niet naar de BobdenUylkliniek terug hoeven keren.
Bij het bankje voor de Vondelkerk waren zij Karel Nooitgedacht tegengekomen.
Karel had een gedicht van Remco Campert gedeclameerd. Geschreven over het spontane volksfeest dat bij de bevrijding in 1945 was uitgebroken.

Niet te geloven
Niet te geloven
dat ik knaap nog
een vers schreef over de
zilverwitheid van een berkestam

en om mij heen
grootse dronkenschap
van de bevrijding

het water was whisky geworden.

Alles zoop en naaide
heel Europa was één groot matras
en de hemel het plafond
van een derderangshotel.

En ik bedeesde jongeling
moest nodig
de reine berk bezingen
en zijn bescheiden bladerpracht.


Remco Campert
Uit: Dit gebeurde overal (1962)
Handelend over de volksvreugde op de Bevrijdingsdag in 1945

Ook fraai bij de georganiseerde feestelijkheden van deze dagen passend.
En toen hadden ze nog tot laat bier gezopen.
En nu is het vandaag en moet Murk werken.
En daar heeft hij helemaal geen zin in.

Murk perst zich in een opperbeste stemming in de trolleybus die hem naar Mondien zal brengen.
Nou ja, dat opperbeste is wellicht ietwat overdreven. Zijn humeur laat te wensen over. Maar als schrijver wil je de werkelijkheid soms wel enigszins naar je hand zetten. Dan lijkt het nog wat.
''Waarom heb ik me in deze positie laten manoeuvreren? Werkervaring? Moet ik zo nodig bewijzen dat ik in staat ben ergens op tijd te zijn om dom werk te gaan doen? Ik heb thuis genoeg te doen. Dit gaat allemaal ten koste van het schrijven van mijn oeuvre. Verraad aan mijn talent.''

Murk vervoegt zich op Zweefkluit 13.
Hannah is er al.
Charla ook. Maar dat is logisch. Haar huis is haar werkplek.
Ze complimenteert Murk met de vertaling van de dvd. Voor zover zij die heeft gelezen.
Murk twijfelt een beetje aan haar oordeel. Hij heeft enkele teksten die zijn werkgeefster heeft geschreven, gelezen en geen hoge dunk van haar taalbeheersing gekregen.
Murk besluit het eerste beoordelingsgesprek dat hij eerdaags met Hugo de Grote of Meerthe de Wolf van Phoenix zal hebben maar af te wachten. Dan is het vroeg genoeg om een inschatting te maken van de waardering die Charla voor zijn noeste arbeid heeft.
Charla deelt mee dat zij over twee weken een maand op vakantie naar Thailand gaat.
Zij zal contact houden via Skype voor het geval er lastige kwesties zijn op kantoor.
Murk hoeft vandaag niet te vertalen. Charla heeft wat andere taalkarweitjes voor hem.
Hij mag beginnen met het schrijven van een nieuwsbrief.
In de mailbox staan voorbeelden te over van eerdere, door Charla en Hannah geschreven, missiven.
Murk kiest er een uit december.

Beste vrienden, vriendinnen, kennissen en klanten,

We naderen alweer het einde van het jaar 20** en een nieuw begin van 20**.
Misschien zijn er nog mensen die erover denken om te stoppen met roken of andere gewoontes willen veranderen of doorbreken.

Murk besluit hetzelfde zeurderige toontje aan te houden.

Beste vrienden, vriendinnen, kennissen en klanten,

20** is alweer een flink end op weg, veel goede voornemens zijn al weer verbroken of zelfs geheel in de vergetelheid geraakt.
De lente is inmiddels flink op streek, dat is dus een mooie gelegenheid om met oude gewoontes te breken en een nieuwe start te maken.
Wij hopen je hiermee door middel van deze nieuwsbrief te kunnen helpen.

Er is weer genoeg nieuws onder de zon om een nieuwsbrief aan te wijden.
Wij hebben sinds kort vier nieuwe collega's. Laura en Murk zijn de administratie komen versterken en er zijn twee therapeuten bij gekomen.

Murk weet weinig van de therapieën. Er staat gelukkig genoeg op internet om een korte samenvatting te maken.

Fortunata Merkens.
Zij begeleidt u bij de Helende Reis.
De Helende Reis is een door Brandon Bays ontwikkelde methode om de gedurende ons leven ontwikkelde gedragspatronen, die blokkades hebben gevormd en waardoor fysieke en emotionele klachten zijn ontstaan, te helen.
Zij heeft deze manier ontdekt toen zich een tumor bij haar openbaarde en zij hiervan wist te herstellen.
Bij deze methode wordt contact gemaakt met het celgeheugen waarbij de daar aanwezige geblokkeerde receptoren, die tijdens de celdeling worden doorgegeven, gerepareerd worden.
Dit leidt uiteindelijk tot een algeheel herstel van lichaam en geest.

Angela Schmidt.
Zij is gespecialiseerd in Kleurenpunctuur.
Kleurenpunctuur, ontwikkeld door Peter Mandel, brengt oude en nieuwe inzichten van oosterse en westerse geneeswijzen samen als een nieuwe vorm van lichttherapie. Met behulp van een lichtpen wordt gekleurd licht ingestraald op (acupunctuur)punten op de huid. De huid neemt deze lichtimpulsen op en via cellen en meridianen worden deze impulsen doorgegeven aan de organen en fysiologische systemen. Zo wordt het natuurlijke levensritme weer hersteld. Kleurenpunctuur zet diepgaande processen in gang, zowel op lichamelijk als geestelijk niveau en is volstrekt pijnloos.
Het uiteindelijke resultaat hiervan is dat het totale energiesysteem van lichaam, ziel en geest weer met elkaar in harmonie gebracht zijn.

Murk schrijft nog een tekstje over de dvd en het safehouse.

Binnenkort brengen wij ten behoeve van de cliënten van onze praktijk de dvd Verslavende relaties en de daarbij behorende relatiestijlen in eigen beheer uit.
Op deze dvd helpt counsellor Charla Kroepoe mensen die verslaafd zijn inzicht te verkrijgen in de dynamiek van hun relaties, zodat zij kunnen leren op een gezonde en verantwoorde manier met elkaar om te gaan.
Deze dvd zal te zijner tijd bij ons centrum verkrijgbaar zijn.

Tevens zal er binnen afzienbare tijd voor cliënten van Sensitive Soul Searching ook de mogelijkheid bestaan om - als dat na de behandeling nog noodzakelijk blijkt te zijn - tijdelijk in ons SSS-Safehouse te verblijven.

Daarna neemt hij de disclaimer uit de oude nieuwsbrief over.

Ben je geïnteresseerd in persoonlijke groei en ontwikkeling en wil je onze maandelijkse nieuwsbrief ook in de toekomst blijven ontvangen, is het noodzakelijk dat je je hiervoor aanmeldt.
Dit in verband met de nieuwe regelgeving, waardoor het niet meer mogelijk is circulaires te verzenden zonder toestemming van de ontvanger.

Het einde is lastiger.
In de brief van december staat: ''Het SSS-team wenst u een liefdevol einde van 20** en begin van 20**.''
Murk moet onweerstaanbaar aan dominee Gremdaat, een typetje van Paul Haenen, denken en krijgt een lachkick.
Hij wil eigenlijk ''Het SSS-team wenst u een liefdevolle tijd, met veel lentekriebels, een fijne voortzetting en een aangenaam etensmaal, met spekjes en zo'' schrijven.
Hij maakt er toch maar ''Het SSS-team wenst u een liefdevol eind van de lente'' van.
De nieuwsbrief wordt goedgekeurd.
Murk mag hem versturen. Aan iedereen in de mailinglijst. Op een na. Die moet eerst uit het bestand worden verwijderd, omdat hij zich heeft afgemeld voor de nieuwsbrief.
Volgens Charla is het een enorme zeikerd. Zij kan hem missen als kiespijn. Want ze kreeg constant kritiek op stijl- en spelfouten, die op de SSS-website zouden staan.
Volgens Murk is een onbezoldigde medewerker die je op je fouten wijst nooit weg.

Lunchtijd.
De moeder van Charla heeft Chadidja van het peuterdagverblijf gehaald en luncht mee.
Chadidja vraagt of ze de waxinelichtjes mag uitblazen.
Charla lacht.
''Nee, die heeft Murk net aangestoken. Vanmiddag mag je ze uitblazen.''
Chadidja wil weten waar haar papa blijft.
Murk heeft begrepen dat hij en Charla uit elkaar zijn en heeft al eerder iets opgevangen over een verslavingskliniek in het buitenland waar hij zou worden verpleegd.
Charla vertelt dat papa pas morgen met het vliegtuig zal arriveren. Dat ze dan met hem mag gaan schaatsen.
Murk heeft in de weken dat hij nu bij SSS werkt meer dan hem lief is over het persoonlijke leven van zijn collega's te horen gekregen.
Zo zou de vader van Hannah zwaar aan de crack zijn en heeft zij de laatste tijd nauwelijks contact met hem.
Ze heeft hem verboden haar zoon te zien, omdat hij regelmatig niet op kwam dagen als hij met zijn kleinzoon had afgesproken. Het joch is een jaar of vier en snapt er gelukkig nog weinig van.
Opa is een beetje erg in de war en vergeet daardoor zijn afspraken.
Hannah schijnt zelf ook een verslaafde in herstel te zijn.
Al met al lopen er bij SSS dus meer ex-verslaafden rond. Murk begrijpt nu waarom Charla al meteen vond dat hij goed in het team paste.

Murk gaat weer aan het werk.
Er moet een boze mail naar een uitgever.
Charla had telefonisch afgesproken dat er twee advertenties voor SSS in de jaaruitgave van
Gezonde Zorg zouden komen. Uiteindelijk bleek er maar een in te staan en voor de tweede alleen een verwijzing in de index, terwijl toch de volle mep moest worden betaald.
Hannah is met de debiteuren bezig. Er is een cliënt die nog steeds niet betaald heeft.
Murk oppert het idee haar een gratis hypnose sessie bij SSS aan te bieden.
''Eenmaal onder hypnose gebracht, kan je haar de opdracht geven het geld direct over te maken.''
Charla heeft nog een fijn klusje voor Murk.
Zij wil het huis naast het hare huren om daar het safehouse te vestigen.
Het staat al jaren leeg en is erg uitgewoond. De laatste huurder is met de noorderzon vertrokken nadat de wietplantage, die hij erop nahield, is opgerold.
Ze heeft de makelaar al eens benaderd, maar die vroeg te veel huur.
Haar nieuwe voorstel behelst dat zij de woning laat opknappen en het dan tegen een lager maandbedrag huurt.
Charla vraagt of Murk soms handig is. Murk weet zeker dat dit nooit het geval is. 

Hij stelt voor dat zijn werkgeefster via Phoenix-detachering wel enkele handige luiden met behoud van uitkering kan inschakelen om dat karwei te komen klaren. Dat lijkt hem toch het beste.
Murk opent de mail die Charla eertijds aan de makelaar heeft gezonden.
Geachte Boer Hartog Hoofd,
Mijn naam is Charla Kroepoe en ik woon sinds december 2006 op Zweefkluit 13 in Mondien-Zuid. In mei 2007 ben ik mijn particuliere praktijk aan huis gestart genaamd “Sensitive Soul Searching”.

SSS is een praktijk voor mensen die willen werken aan persoonlijke ontwikkeling en bewustwording. SSS houdt zich bezig met verslavingsproblematiek in de breedste zin van het woord. Zowel alcohol problematiek maar ook bijv.cosmetische chirurgieverslaving. Daarnaast geven we relatietherapie,Hypnotherapie en verschillende workshops en trainingen. Alles wat wij aanbieden wordt op kleinschalige basis gegeven vanuit huis.

Murk trekt wit weg van het aantal grammatica-, spatie- en interpunctiefouten in de mail.
Mijn woon en werkplek bevindt zich dus onder 1 dak. Dat is enerzijds heel prettig en heeft vele voordelen maar anderzijds soms ook onprettig. Vorig jaar kwam Zweefkluit 15 leeg en heb ik meteen gebeld om te vragen of ik deze woning erbij kon huren. Toen werd mij verteld dat het alleen nog diende voor de verkoop wat ik erg jammer vond.
Vorige week waren er mensen aan het werk en vertelde mij dat ze het aan het opknappen waren voor de verhuur. Ik heb toen meteen met jullie gebeld en met ik geloof Agaath gesproken. Zij heeft mij gevraagd op papier te zetten waarom ik het huis wil huren en waarvoor ik het wil gebruiken. Mijn idee is dus om mijn praktijk voort te zetten op de manier waarop ik bezig met daarin wat uitbreid mogelijkheden.
De doelgroep waarop wij ons richten zijn mensen uit het hogere segment van onze samenleving die zich niet op hun plek voelen binnen de reguliere hulpverlening. Aangezien wij maar voor een klein gedeelte door de zorgverzekeraar vergoedt worden is dit dan ook de groep die wij aantrekken. Dit even ter verduidelijking ingeval u bepaalde associaties heeft met verslaving.
Indien u openstaat om mij als huurder een mogelijkheid te bieden om mijn wonen en werken nog beter te kunnen combineren hoor ik graag van u.
Voor meer informatie over mij en mijn praktijk verwijs ik u naar mijn website.
Mocht u nog vragen hebben kunt u mij bellen op 06-********

Met Vriendelijke Groeten
Charla Kroepoe
Zweefkluit 13
1*** **
Mondien

Het is Murk een raadsel waarom er zo uitgebreid over de werkzaamheden van SSS wordt gerept.
De aanhef “Geachte Boer Hartog Hoofd” bevreemdt hem ook ietwat. Hij googelt de makelaardij. Boer Hartog Hoofd is in 1893 opgericht. Als er ooit al een meneer Boer Hartog Hoofd heeft bestaan, is hij ongetwijfeld reeds enige tijd geleden overleden. En anders wel na het lezen van deze mail.
Murk begrijpt steeds beter waarom Char tig keer per dag tegen iedereen zegt dat hij zo goed in taal is. Zij schrijft zelf werkelijk zeer abominabel.
Murk sluit zijn laptop. Hij mag weer naar huis.
Charla meldt dat zijn eerste beoordelingsgesprek toch met Meerthe de Wolf zal geschieden.
En dat hij volgende week iets met fondswerving mag gaan doen.

Murk verlaat het pand. Innerlijk tot de hemel hoog juichend, maar van buiten nog in tranen. Bijkans dodelijk bedroefd door het gruwelijke taalgebruik dat hem vandaag is aangedaan. Hij steekt een sigaret op. Deze werkdag zit er ook weer op.

Murk neemt de trolleybus naar het centrum.
Hij heeft met Karel afgesproken. Eerst een hapje eten en dat dan wegspoelen met een biertje. Of twee.
Ze zijn van plan vanavond de Nationale Dodenherdenking bij het Henk van Randwijkplantsoen te bezoeken.
Karel heeft worstjes aangebrand. Tussen broodjes en rijk met mosterd bedekt best te eten.
Terwijl zij de hotdogs versnaperen worden de twee biertjes er vijf.

Murk en Karel arriveren net op tijd bij het herdenkingsmonument voor de twee minuten stilte.
Ze denken aan alle oorlogsslachtoffers en omgekomenen sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog. Karel, verdoken voor de andere aanwezigen, ook een beetje aan zijn onlangs overleden stiefvader.

Karel en Murk spreken af de volgende dag Bevrijdingsdag te vieren en bieren en gaan elk huns weegs.


 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten